1e donatie seizoen 2020-2021

Goede doelen die wij dit jaar steunen zijn:

Dit jaar steunt de Eindhovensche Heerenzitting 8 goede doelen. Totaalbedrag 45.000 euro.

 • Humanitas Eindhoven
 • St. Samen voor Eindhoven
 • Stichting PSV Foundation
 • Stichting Kennisplein Eindhoven
 • Mannenkoor Brabantzangers
 • Stichting Gehandicapten Concert Eindhoven: Concerti Fetti
 • President F.D. Rooseveltstichting
 • Stichting Met Je Hart

Humanitas Eindhoven

Omschrijving organisatie Humanitas is een landelijke vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en bestaat al sinds mei 1945. In ruim 80 plaatsen, verspreid over het hele land, zijn er meer dan 700 Humanitas activiteiten te vinden. 

In en rond Eindhoven krijgen kwetsbare burgers een steuntje in de rug van een vrijwilliger om weer zelfstandig verder te kunnen. Specifiek: kinderen, jongeren, ouders/opvoeders, ouderen en nieuwkomers.

St. Samen voor Eindhoven

Zij creëren impactvolle verbindingen voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en de lokale overheid. En bouwen zo samen aan een hechter Brainport waar iedereen wat mee kan doen.

Stichting PSV Foundation

De PSV Foundation wil verbondenheid stimuleren, voetbal- en levensvaardigheden positief beïnvloeden en een gevoel van trots creëren.
Het doel van de stichting is het aanmoedigen en ondersteunen van iedereen die deelgenoot is van een programma van de maatschappelijke stichting. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • Maatschappelijke activiteiten te organiseren die gericht zijn op het positief beïnvloeden van het welzijn van mensen in de breedste zin van het woord;
 • Barrières te doorbreken waardoor individuen en groepen kunnen deelnemen aan activiteiten;
 • Mogelijkheden te bieden die gericht zijn op het verbeteren van het fysieke en geestelijke welzijn;
 • Een actieve en gezonde leefstijl te stimuleren door programma’s te creëren die gericht zijn op het aanleren van vaardigheden en het verbeteren van de gezondheid;

Stichting Kennisplein Eindhoven

Stichting Kennisplein richt haar activiteiten op leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, met als doel dat zij zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Verder legt Stichting Kennisplein de nadruk op het zelfontwikkeling van leerlingen, het aanpakken van leerachterstanden, het voorkomen van vroegtijdige schooluitval en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Mannenkoor Brabantzangers

Op 28 november 2020 viert het Mannenkoor Brabantzangers E.D.M.K. zijn 75e verjaardag. In het kader hiervan organiseren zij in het Muziekgebouw Eindhoven een concert. Hierbij willen we zoveel mogelijk ouderen die dreigen te vereenzamen en/of financieel afhankelijk zijn,  een onvergetelijk avondje uit aanbieden.

Stichting Gehandicapten Concert Eindhoven: Concerti Fetti

Stichting Gehandicapten Concert Eindhoven is sinds 2000 een feit. Het concert kreeg de naam Concerti Fetti.  Het is een live-concert voor mensen met een beperking en wordt georganiseerd in Eindhoven. 
Uit alle hoeken van het land komen inmiddels de mensen met een beperking. Concerti Fetti is een begrip geworden in Eindhoven en omgeving. Jaarlijks komen er nu ongeveer 3500 bezoekers. Concerti Fetti bestaat door giften/donaties en sponsoren. Zonder deze lieve mensen zou het voor de stichting niet mogelijk zijn het concert neer te zetten.

President F.D. Rooseveltstichting

Scouting Roosevelt is een scouting groep voor kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking in Eindhoven. Zij verzorgen een regiofunctie, dat wil zeggen dat er ook leden uit de omliggende gemeentes welkom zijn. De groep bestaat uit drie gemengde speltakken.

 • Welpen: 7 t/m 11 jaar
 • Scouts: 12 t/m 16 jaar
 • Pivo's: 17 t/m 20 jaar

Daarnaast is er de rozenstam. Deze tak richt zich op jongeren vanaf 21 jaar die een aantal keer per jaar gezellige activiteiten organiseert met elkaar.

Stichting Met Je Hart

Stichting Met je hart werkt in iedere gemeente samen met huisartsen, ouderenverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, pastors en buurtbewoners. Dit is een intensief proces maar zorgt ervoor dat we juist ook die onzichtbare groep ouderen kunnen laten deelnemen in de samenleving. De kracht van de ontmoetingen die wij ouderen bieden, is dat deze structureel en terugkerend zijn. Er ontstaat daadwerkelijk contact met buurtgenoten, jong en oud. Op deze manier kunnen we bijdragen aan het verzachten van eenzaamheid.

Zelf een goed doel aanbrengen?

Randvoorwaarden en criteria voor Goede Doelen die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit de opbrengsten van de Eindhovensche Heerenzitting

 • De organisatie moet professioneel en betrouwbaar zijn.
 • Het project dient te vallen binnen de normen en waarden van de gemeenschap.
 • Het project mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp betreffen.
 • Aan het project mogen geen directe religieuze of politieke belangen zijn gekoppeld noch enig winstoogmerk.
 • Er moet maatschappelijk draagvlak bestaan voor het project.
 • Er worden geen aanvragen in behandeling genomen voor projecten die al zijn gerealiseerd.
 • Het Goede Doel moet aan Eindhoven of aan regio Eindhoven verbonden zijn.

Bedankt voor uw suggestie, we komen er zo spoedig mogelijk op terug.

Goede doelen die wij in het verleden gesteund hebben:

JAAR 2007
 • Stichting Leergeld Eindhoven
 • Weeshuis Polen
 • Stichting help koh phi phi Thailand
 • Stichting Vrienden van de thuiszorg Eindhoven
JAAR 2008
 • Stichting Two Tones
 • Ronald McDonald Huis Veldhoven
 • Stichting vakantiehuis de Sprinkhaan
 • Inloophuis Diaconaal Centrum
JAAR 2009
 • Stichting Jeugd Sportfonds
 • Rode Kruis Eindhoven
 • Jeugdcarnaval 2009 Eindhoven
 • Stichting NEOS
JAAR 2010
 • Kinder Kerst Geluk / Rondetafel 117
 • Concerti Fetti
 • Stichting Diabetes Onderzoek Nederland & Bas van de Goor Foundation
 • Mappa Mondo Waalre
JAAR 2011
 • Stichting Leergeld Eindhoven
 • Stichting Laat Ze Maar Lachen
 • Stichting vakantiehuis de Sprinkhaan
 • Stichting Vrienden van de thuiszorg Eindhoven
 • Stichting Robin Hood
JAAR 2012
 • Kledingbank Eindhoven
 • Die Tambourijen
 • T+Huis
 • GP Bulls   
JAAR 2013
 • Inloophuis de Eik
 • Voedselbank Eindhoven
 • Tribuo
 • Go4it jongeren coaching
JAAR 2014
 • Speelkr8
 • Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
 • Dienstencentrum Leger des Heils
 • Jeugdreuma Vereniging Nederland
JAAR 2015
 • Stichting RainBowRun
 • Stichting VerwenEvent
 • Stichting Vrienden van de Thuiszorg 
 • Stichting Ervaring die St(r)aat
 • Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep
JAAR 2016
 • Ameezing Eindhoven
 • Club Sam Nuenen
 • De Zonnebloem stadsdeel STRIJP
 • Humanitas Eindhoven
 • Stichting Dierenopvangcentrum de Doornakker | Eindhoven
 • Stichting Federatie Eindhovens Carnaval
 • Stichting Kledingbank Eindhoven
 • Stichting Leergeld Eindhoven
 • Stichting Pertoeti
 • Stichting Prisma Eindhoven
 • Stichting T-HUIS
 • Vakantiehuis De Sprinkhaan
 • Vereniging Soos Struyckenstraat
JAAR 2017
 • Ervaring die St®aat
 • Humanitas Eindhoven
 • Jeugdsportfonds
 • Kickz
 • President F.D. Rooseveltstichting
 • Samen voor Eindhoven
 • Stichting Leergeld Eindhoven
JAAR 2018
 • Concerti Fetti
 • Kickz!
 • The Christmas Passion
 • Stichting Vesle Kari
 • Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven
 • Stichting WensAmbulance Brabant
 • Humanitas Eindhoven
 • Leger des Heils
JAAR 2019
 • 040 Beats ALS.
 • Stichting Evi Foundation
 • Humanitas, afdeling Eindhoven
 • Likkepot
 • Stichting Onky Donky
 • Stichting Loek@You
 • Stichting Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
 • Stichting Leergeld Eindhoven
 • Concerti Fetti