Goede doelen die wij dit jaar steunen zijn:

Dit jaar steunt de Eindhovensche Heerenzitting 6 goede doelen. Totaalbedrag 40.000 euro.

 • 040 Beats ALS.
 • Stichting Evi Foundation
 • Humanitas, afdeling Eindhoven
 • Likkepot
 • Stichting Onky Donky
 • Stichting Loek@You
 • Stichting Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
 • Stichting Leergeld Eindhoven
 • Concerti Fetti

040 Beats ALS.

Sinds vorig jaar werken twee Eindhovense Stichtingen, Ledro4Life en RainBowRun040, samen onder de noemer 040 Beats ALS, met als doel slimmer geld bij elkaar te brengen in de strijd tegen de dodelijke spierziekte ALS. Zij doen dit in de gedachte van Hein van Duivenboden die op 48 jarige leeftijd overleed en Giorgio Briga die op 60 jarige leeftijd overleed aan deze vreselijke ziekte. De donatie van de Heerenzitting zal besteed worden aan patiëntondersteuning en onderzoek.

Stichting Evi Foundation

Evi heeft als doel om kinderen die om wat voor reden dan ook geen onderwijs kunnen volgen of achterstand vertonen, te helpen. De drie pijlers zijn: het realiseren van remedial teaching trajecten, het realiseren van professionele begeleidingstrajecten uitgevoerd door kinderpsychologen en orthopedagogen (gedrag en diagnostiek), en als derde overige financiële ondersteuning aan leerlingen die (niet binnen bovenstaande omschreven pijlers) op het reguliere onderwijs uitval vertonen.

Evi staat voor Educatie Voor Iedereen. De focus ligt in Eindhoven.

Humanitas, afdeling Eindhoven

Humanitas Eindhoven werkt binnen drie verschillende thema's: eenzaamheid, opvoeden, opgroeien. Hulp is kosteloos, tijdelijk en gelijkwaardig. De vrijwilligers staan naast de deelnemers, nooit erboven. Ze bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor. Het zijn maatjes waar je veel aan hebt. De organisatie, de vrijwilligers en de aanpak zijn erop gericht de deelnemers zelfvertrouwen te geven. Zo kunnen ze hun toekomst zelfstandig en met plezier tegemoet zien.

De donatie wordt dit jaar ingezet voor werving van extra vrijwilligers via Social Media en voor het organiseren van een uitstapje naar een pretpark met een groep gebroken gezinnen.

Likkepot

Likkepot verzorgt vanaf 2006 op de zondagmiddag voor 25-30 oudere, veelal alleenstaande, gasten een goed verzorgde maaltijd om contact te hebben of te maken en de dag te breken. Dit kunnen zij realiseren dankzij een 30-tal vrijwilligers , koks, gastvrouwen, gastheren en chauffeurs. Met de donatie van de Heerenzitting zal een nieuw servies aangeschaft worden.

Stichting Onky Donky

Onky Donky zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 3 – 12 jaar in een zorgelijke situatie die beperkt worden in hun kind-zijn. Dit kunnen onder andere kinderen zijn uit een problematische gezinssituatie, kinderen die onder de armoedegrens leven en kinderen met lichamelijke dan wel verstandelijke beperkingen. De stichting biedt kinderen een geheel verzorgde dag vanuit het Onky Donky Huis, gelegen in Ouwehands Dierenpark Rhenen. Tijdens deze dag kunnen zij onder deskundige begeleiding vrij spelen en genieten in de veilige en liefdevolle omgeving.

Stichting Loek@You

LOEK@YOU heeft als doel het helpen van kinderen en jongeren waarvoor (passend) onderwijs niet vanzelfsprekend is. Zodat ook zij volledig tot hun bloei kunnen komen in welzijn, ontwikkeling en maatschappelijke participatie.


Ook ondersteunen wij ouders in hun zoektocht naar begeleiding op maat in de zorg en het onderwijs voor hun kinderen. We maken specifiek benodigde faciliteiten toegankelijk voor de kinderen, jongeren en hun begeleiders. Daarnaast bieden wij ondersteuning, voorlichting en kennis aan organisaties en professionals op gebied van onderwijs en zorg om de positie van kinderen en jongeren daarin te verbeteren.

Stichting Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven

De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie voor en door Eindhovenaren. Zij hebben een groot aantal “Maatjesprojecten” waarmee ze mensen helpen die het hard nodig hebben. Als Maatje040 doe je vrijwilligerswerk in de regio Eindhoven met je hoofd of met je handen, of eigenlijk met datgene waar je goed in bent. Soms kun je met een paar uur per week of per maand al heel veel bereiken. Zij geven je daarbij de nodige scholing en coaching.


In januari 2019 bestaat de stichting 50 jaar. Zij willen dan een bijeenkomst organiseren t.b.v. alle vrijwilligers en samenwerkingspartners; een interactief seminar voor 200 personen.

Stichting Leergeld Eindhoven

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Zij biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Concerti Fetti

Elke jaar een spetterende feestavond in het Beursgebouw in Eindhoven. De ruim 3500 aanwezigen zorgen zoals altijd zelf voor een uitzinnige sfeer. Dat begint al bij aankomst. Uit de talloze touringcars stapt een bont gezelschap van pure vrolijkheid met volop energie, kleurrijke kleren en een enthousiasme dat de hele avond voelbaar blijft. De geweldige ambiance vertaalt zich naar puur & spontaan feest. Er wordt gedanst, gezongen en een polonaise slingert zich door de zaal. Alle bezoekers doen onvermoeibaar mee. Mede door het karakter van deze bijzondere mensen is er al jaren sprake van een heel bijzonder concert.

Het plezier en de dankbaarheid van drieduizend lachende, dansende en juichende bezoekers laten je niet onberoerd. Concerti Fetti wil met dit concert mensen met een beperking een onvergetelijke avond bezorgen.

Zelf een goed doel aanbrengen?

Randvoorwaarden en criteria voor Goede Doelen die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit de opbrengsten van de Eindhovensche Heerenzitting

 • De organisatie moet professioneel en betrouwbaar zijn.
 • Het project dient te vallen binnen de normen en waarden van de gemeenschap.
 • Het project mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp betreffen.
 • Aan het project mogen geen directe religieuze of politieke belangen zijn gekoppeld noch enig winstoogmerk.
 • Er moet maatschappelijk draagvlak bestaan voor het project.
 • Er worden geen aanvragen in behandeling genomen voor projecten die al zijn gerealiseerd.
 • Het Goede Doel moet aan Eindhoven of aan regio Eindhoven verbonden zijn.

Bedankt voor uw suggestie, we komen er zo spoedig mogelijk op terug.

Goede doelen die wij in het verleden gesteund hebben:

JAAR 2007
 • Stichting Leergeld Eindhoven
 • Weeshuis Polen
 • Stichting help koh phi phi Thailand
 • Stichting Vrienden van de thuiszorg Eindhoven
JAAR 2008
 • Stichting Two Tones
 • Ronald McDonald Huis Veldhoven
 • Stichting vakantiehuis de Sprinkhaan
 • Inloophuis Diaconaal Centrum
JAAR 2009
 • Stichting Jeugd Sportfonds
 • Rode Kruis Eindhoven
 • Jeugdcarnaval 2009 Eindhoven
 • Stichting NEOS
JAAR 2010
 • Kinder Kerst Geluk / Rondetafel 117
 • Concerti Fetti
 • Stichting Diabetes Onderzoek Nederland & Bas van de Goor Foundation
 • Mappa Mondo Waalre
JAAR 2011
 • Stichting Leergeld Eindhoven
 • Stichting Laat Ze Maar Lachen
 • Stichting vakantiehuis de Sprinkhaan
 • Stichting Vrienden van de thuiszorg Eindhoven
 • Stichting Robin Hood
JAAR 2012
 • Kledingbank Eindhoven
 • Die Tambourijen
 • T+Huis
 • GP Bulls   
JAAR 2013
 • Inloophuis de Eik
 • Voedselbank Eindhoven
 • Tribuo
 • Go4it jongeren coaching
JAAR 2014
 • Speelkr8
 • Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
 • Dienstencentrum Leger des Heils
 • Jeugdreuma Vereniging Nederland
JAAR 2015
 • Stichting RainBowRun
 • Stichting VerwenEvent
 • Stichting Vrienden van de Thuiszorg 
 • Stichting Ervaring die St(r)aat
 • Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep
JAAR 2016
 • Ameezing Eindhoven
 • Club Sam Nuenen
 • De Zonnebloem stadsdeel STRIJP
 • Humanitas Eindhoven
 • Stichting Dierenopvangcentrum de Doornakker | Eindhoven
 • Stichting Federatie Eindhovens Carnaval
 • Stichting Kledingbank Eindhoven
 • Stichting Leergeld Eindhoven
 • Stichting Pertoeti
 • Stichting Prisma Eindhoven
 • Stichting T-HUIS
 • Vakantiehuis De Sprinkhaan
 • Vereniging Soos Struyckenstraat
JAAR 2017
 • Ervaring die St®aat
 • Humanitas Eindhoven
 • Jeugdsportfonds
 • Kickz
 • President F.D. Rooseveltstichting
 • Samen voor Eindhoven
 • Stichting Leergeld Eindhoven
JAAR 2018
 • Concerti Fetti
 • Kickz!
 • The Christmas Passion
 • Stichting Vesle Kari
 • Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven
 • Stichting WensAmbulance Brabant
 • Humanitas Eindhoven
 • Leger des Heils